Diensten

ONZE DIENSTEN

We zijn een pragmatisch organisatie- adviesbureau en werken graag samen met onze opdrachtgever(s) in het bereiken van klinkende en duurzame resultaten.

page3_img1

Interim management

Urbannomadz ondersteunt organisaties op het gebied van interimmanagement op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

page3_img2

Organisatie advies

Loopt jouw organisatie tegen organisatiekundige vraagstukken aan? Wij kunnen je helpen met een pragmatisch, compact en bruikbaar organisatieadvies.

page3_img3

Strategische ontwikkelingen

We helpen organisaties met het maken of aanscherpen van hun strategische plannen gekoppeld aan heldere en meetbare doelen.

page3_img4

Tijdelijke ondersteuning

Als jouw organisatie tijdelijk extra kennis, expertise en/of capaciteit nodig heeft, dan kunnen wij je daarmee goed ondersteunen.

page3_img5

Change trajecten

Organisatieveranderingen zijn in de regel complexe ontwikkelingen. Is de verander noodzaak (The Why) voor iedereen helder? Is er 'seance of urgentie' in de organisatie?  Hoe mobiliseer je voldoende draagvlak binnen de organisatie? Waar zit de veranderenergie in de organisatie? Urbannomadz kan je goed helpen met deze trajecten!

page3_img6

DISC assessment

Wat is je dominante 'kleur'? Wat is je communicatiestijl? Hoe zorg je dat een team met verschillende 'kleuren' en voorkeuren dezelfde taal spreken en goed met elkaar samenwerken. Urbannomadz kan jouw organisatie of afdeling helpen middels de DISC assessments. Wij zijn een gecertificeerde DISC organisatie.

page3_img7

Procesfabrieken

Proces in één dag optimaliseren? Dat is zeker mogelijk. Met onze procesfabrieken kunnen we uw organisatie helpen snel en effectief meters te maken met procesoptimalisatie. Snelkookpan integrale aanpak met energie, fun en tastbare resultaten.

page3_img8

Projectmanagement

Projectmatig werken ondersteunen we met projectmanagement op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch).

page3_img9

ICT projecten

Urbannomadz helpt met het migreren, uitrollen of implementeren van nieuwe ICT systemen of infrastructuur. We zorgen dat deze complexe processen gevisualiseerd, eenvoudig, begrijpelijk en volgbaar worden gemaakt voor de organisatie.